Izborna Skupština HPD Pliva

Poštovani Članovi HPD Pliva,

šaljem Vam materijale za Izbornu skupštinu koja se trebala održat u prosincu 2020. Nažalost, zbog pandemije SARS-CoV-2 virusa nismo u mogućnosti održati Skupštinu uz poštovanje epidemioloških mjera i osiguranja zdravlja naših članova. Stoga je UO HPD-Pliva odlučio održati Skupštinu u elektronskom obliku.

U privitku Vam šaljemo materija za Skupštinu, i to:

  1. Izvještaj UO-a HPD Pliva i financijski izvještaj za 2020. godinu

  2  Izvještaj NO-a HPD Pliva za 2020. godinu
3. Izvještaj SČ za 2020. godinu
4. Pristigle kandidature za novi UO, NO i SČ HPD Pliva

  1. Plan rada i financijski plan za 2021. godinu
  2. Glasački listić i upute za glasanje

Također, zamolio bih Vas da članovima svojih obitelji koji su također članovi HPD Pliva, a nisu dobili ovaj e-mail i omogućite im glasanje u skladu sa Statutom HPD Pliva (navedeno u uputama).

Izvješće Upravnog odbora

Izvješće Nadzornog odbora

Izvješće Suda časti

Kandidatura za članove Tijela Društva

Plan rada i financijski plan za 2021.

Glasački listić

Uz planinarski pozdrav,

Rudolf Posavec

HPD Pliva Zagreb

Objavljeno u Najave, Obavijesti.