Kontakt

Adresa

Hrvatsko planinarsko društvo Pliva
10 000 Zagreb
Slovenska 6

Tel/fax

++385 1 37 71 992

Osobe za kontakt

Ako imate želju ostvariti kontakt s HPD PLIVA pošaljite e-mail na hpdpliva@gmail.com ili na jednu od slijedećih adresa:

Ime i prezime e-mail telefon Zaduženje
Rudolf Posavec rudolf.posavec@pliva.com 098/545-935 predsjednik
Leon Mihić leon.mihic@pliva.com 099/435-8654 potpredsjednik
Filipa Jambrek filipa.jambrek@pliva.com 099/210-8578 tajnica
Nika Presl nika.presl@pliva.com 098/163-9671 organizacija predavanja
Slavica Čolić slavica.colic@pliva.com 098/912-2713 blagajnica i podjela priznanja
Jadranka Mička jadranka.micka@pliva.com 099/680-3860 promocija planinarstva i koordinacija za planinarske akcije
Anđelko Blažina ablazina@net.hr 098/931-9227 organizacija izleta
Antun Kruljac akruljac1@gmail.com 091/573-2271 knjigovođa i likvidator

 

Voditelj markacista: Ivan Lolić, mob. 099 730 22 79, e-mail: ivan.lolic@pliva.com

 

Vaše primjedbe i sugestije vezane uz stranice koje upravo listate molimo dostavite webmasteru na sljedeću adresu: webmaster@hpdpliva.hr ili preko niže postavljenog obrasca.