Kalendar i članarina za 2022. godinu

Poštovani članovi HPD Pliva,

Hrvatskom planinarskom savezu dostupan je atraktivan zidni kalendar HPS-a za 2022. godinu s odabranim fotografijama hrvatskih planina. Na svakoj se stranici, uz kalendarij za pojedini mjesec nalazi velika fotografija i podaci o planiranim akcijama planinarskih udruga u tom mjesecu.

Motivi su raznoliki a obuhvaćena su omiljena planinarska odredišta na Velebitu, Učki, Risnjaku, Bijelim stijenama, Kleku, Mosoru, Pelješcu, Ziru i na drugim mjestima. Autor fotografija je istaknuti hrvatski planinarski fotograf i naš član Tomislav Marković, koji je hrvatskim planinarima već dobro poznat po iznimnim snimkama planinskih pejzaža.

Format kalendara je 48 × 34 cm, a kao i prijašnjih godina, tvrda poštanska omotnica štiti kalendar od oštećenja na putu do naručitelja.

I ove godine moguće je naručivanje kalendara preko Društva.

Cijena kalendara je 28 kn za više od 10 komada.

Narudžbe i plaćanje u prostorijama društva utorkom i četvrtkom do Božića. Za zaposlenike Plive na PBF-u.

Također, od slijedećeg tjedna biti će plaćanje članarine za slijedeću kalendarsku, a bit će dostupne i nove markice.