Staze koje održavaju planinari HPD Pliva

Krupa

 

Krupa iz Ravnog Golubića
20.09.2003. velikim izletom društva otvorena je novomarkirana planinarska staza duž rječice Krupe desne pritoke Zrmanje u dogovoru s Komisijom za planinarske putove HPS.
Krupa sa svojom pritokom Krnjezom nudi poseban doživljaj bistre planinske rijeke koja u svojih 10 km nizom slapova savladava visinsku razliku od preko 110 m. Najveći dio zarobljen je u kanjonu dubokom oko 300 m. Interesantan je kontrast okolnog kamenjara i zelenilom uokvirene bistre rijeke.
Krupa izvire podno Tremzine u selu Krupa i nakon desetak kilometara kanjona probijenog u kamenjaru Dalmatinske Zagore ulijeva se u Zrmanju. Pri tome prima vodu brojnih pritoka od kojih je najveća Krnjeza. U proljeće kad se otapaju snjegovi s Crnopca i velikih površina Like između Malovana i Gračaca aktivna su bezbrojna obližnja vrela bogata vodom. Velike oscilacije u količini vode otežavaju kvalitetno trasiranje planinarskog puta. Zato se preporuča obilazak ove staze u sušnim mjesecima (ljeto i rana jesen).
Markirano je oko 80% kanjona Krupe. Preostali manji dio nije tako atraktivan i obuhvaća uglavnom nepristupačan teren ispresijecan koritima kratkih pritoka koje su u vlažnim razdobljima godine bogate vodom (Orovača, Suvaja, Periguz, Vrelce …). Markacija kreće s tri kraja: iz sela Ravni Golubić, od stare škole u Golubiću i od manastira Krupa Ako želite proći čitavu markiranu stazu predlažemo polazak iz sela Ravni Golubić do kojeg se dolazi cestom (oko 1 km od asfaltne ceste na križanju udaljenom oko 4,5 km nakon skretanja s prometnice Obrovac-Gračac). Iz sela vas vodi markacija prema kamenitoj visoravni Ravni Golubić, a zatim spušta preko grebena Vratolom do ušća Krupe u Zrmanju. Usput poglede mami niz Krupinih vodopada podno Babinog Grada i Visoki buk na Zrmanji odmah nakon što dobije vode Krupe. Staza dalje vodi uzvodno uz Krupu. Negdje na polovici staze nalazi se Kudin most, jedino mjesto gdje se može preći na drugu stranu rijeke. Neposredno pred mostom staza se diže na rub kanjona od kuda se pruža prekrasan pogled na pojedine dionice kanjona Krupe. Razlog za penjanje oko 150 visinskih metara nisu samo lijepi pogledi već stijena koja se okomito obrušava u rijeku. Ogrlice slične onima iznad Roškog slapa na Krki privući će vašu pažnju prilikom spuštanja do Kudinog mosta. Ovdje je prilika da napravite stanku za razgledavanje, fotografiranje i odmor. S druge strane rijeke nešto nizvodno imate izvor, mada redovito pijemo Krupu cijelim njenim tokom. Do Kudinog mosta trebalo vam je gotovo tri sata. Ako ste umorni ovdje put možete skratiti i nastaviti nekom drugom prilikom. Kod osamljene kuće Veselinovića, na samoj ivici kanjona iznad Kudinog mosta, moguće je parkirati. Do stare škole u Golubiću ima 2-3 km asfaltne ceste.
Oni koji nastavljaju put istom stazom se penju na rub kanjona i skreću istočno uz suhozid oko kuće pa kroz pitomi gaj Garovače do ruba kanjona Krnjeze. Dalje staza serpentinama vodi na sastavke Krupe i Krnjeze. Tu se od vas očekuje malo vještine prelazaka preko velikih kamenih gromada skrivenih u vrbicima. Pažljivo s kamena na kamen i na drugoj ste strani Krnjeze. Ako to ne ide ostaje da se izujete i gazite hladnu vodu nekoliko stotina metara nakon izvora. Znatiželjnici mogu pokušati proći istočnom obalom Krnjeze do špilje na njenom izvoru. Staza nije uređena niti markirana i traži malo vještine penjanja u stijeni. Preostaje još nešto više od jednog sata uz Krupu do Manastira.
Prema povijesnim izvorima Manastir je izgrađen u 14 stoljeću i više puta je dograđivan. Trenutno se obavljaju restauratorski radovi, jer se radi o spomeniku kulture. Upravo je u pripremi ponovno otvaranje muzeja sa zbirkom starih manastirskih predmeta. Neposredna okolica Manastira pogodna je za odmor i rekreaciju i poznato je izletište ljudi ovoga kraja.
Predlažemo, ako imate priliku, obići sam izvor Krupe. Automobil ili autobus ostavite na asfaltnoj cesti u selu Krupa kod mlinice koja još uvijek povremeno radi. Ostaje vam desetak minuta ugodne šetnje do izvoru. Do Krupe nema javnog prijevoza. Najbliže se može doći autobusnom vezom do Kaštela Žegarskog ili na relaciji Gračac-Obrovac zamoliti vozača da vas iskrca kod odvojka ceste za Krupu. U oba slučaja do polaznih točaka markacije ima oko 6 km.
Tko želi obići cijelu stazu potrebno mu je oko 5-6 sati hodanja s tim da savlada visinsku razliku od oko 400 m. Predlažemo da se krene iz sela Ravni Golubić, spusti preko Vratoloma do sastavaka Krupe i Zrmanje i nastavi uzvodno. Neposredno pred Kudinim mostom staza se penje da bi zaobišla liticu koja se spušta okomito u rijeku. Nećete zažaliti jer se s tog prijevoja pružaju prekrasni vidici na pitomu dolinu zarobljenu kanjonom ljutog krša. Kudin most mala je atrakcija satkana od 13 lukova vješto složenih od tesane sedre. Dobro će vam doći malo odmora i razgledavanja okolice mosta s brojnim kaskadama različitih veličina. Nastavak puta ponovo je iz istih razloga nemoguć uz rijeku pa se treba natrag popeti uređenom stazom na prijevoj i spustiti do ušća Krnjeze. Rječica Krnjeza duga manje od 1 km ima zadivljujući kanjon visok oko 300 m i tako strm da je nemoguće nastaviti uz rijeku. Jedino rješenje je pregaziti Krnjezu neposredno ispred ušće, a vještiji mogu pokušati uz pomoć vrba i kamenih gromada nekad davno obrušenih u rijeku, preći Krnjezu u cipelama. Nakon “forsiranja” Krnjeze do Manastira stazom uz Krupu preostalo je nešto više od jednog sata.
Bez većih napora može se prošetati od Manastira do ušća Krnjeze (1sat 15 min) i nazad. Isto tako za doživjeti Krupu nekima će biti dovoljno od bivše škole, asfaltnom cestom, doći do osamljene kuće Veselinovića na ivici kanjona, i za 20 minuta spustiti se do Kudinog mosta.
Ako ste u prolazu tim krajem asfaltnom cestom svakako se barem na trenutak zaustavite na Krnješkoj Glavi (oko 2 km od Manastira prema Velebitu) nećete zažaliti. Pod Vašim nogama je okomiti kanjon dubok oko 300 m i pogled na Krnjezu od izvora do ušća u Krupu.
Rijeka Krupa obiluje brojnim kaskadama, brzacima, plićacima, mirnim pomalo ujezerenim dionicama, napuštenim mlinicama, Sigurno će vašem oku goditi bistra voda i zelenilo oko nje kao i oštri kontrast okolnih golih litica, a vašem uhu stalni žubor vode, pjev brojnih ptica i kreketanje žaba.
Onome tko voli starine predlažemo da u dogovoru sa svećenikom razgleda Manastir Krupu s crkvom, zadužbinu kralja Milutina iz 14 stoljeća. U prostorijama manastira u pripremi je izložba stalnog postava zbirke manastirskih umjetnina.
Napomena:
HPD Pliva je 2015.godine postavljanjem klinčanog puta na stijeni između Kudinog mosta i ušća Krnjeze u Krupu, omogućila direktan put prema manastiru Krupa. Sada se planinari kojima je cilj i manastir Krupa, ne trebaju ponovno penjati do kuće Veselinović (predio Garovača) i spuštati na ušće Krnjeze. Prelaz klinčanim putem zahtijeva nešto spretnosti i ne preporučujemo ga ljudima bez planinarskog iskustva.

Karta staze (416KB).